Produktaansprakelijkheid

beheer

Niet alles wat u in de winkel, op de markt of via een postorderbedrijf koopt, is veilig. Er kan op verschillende manieren iets misgaan met de dingen waarmee we in het dagelijks gebruik te maken hebben. Denkt u maar aan een fles frisdrank die explodeert. Of aan levensmiddelen waaraan iets mankeert, zodat u er ziek van wordt. Uw auto kan een gebrek hebben waardoor u een ongeluk krijgt. En zo zijn er natuurlijk nog vele andere voorbeelden te bedenken van situaties waarin u ziek wordt, gewond raakt of schade lijdt als gevolg van een produkt waaraan iets mankeert. En uiteraard zal degene die het produkt heeft gemaakt, de schade niet altijd zonder meer willen vergoeden! Wanneer is een produkt eigenlijk onveilig? Op wie kunt u de opgelopen schade verhalen? Wat voor soort schade komt in aanmerking voor vergoeding?

Eén van de bekendste uitspraken in het kader van produktaansprakelijkheid betrof de zaak tegen een bekende frisdrankfabrikant. De eiser was bezig met het opendraaien van een fles frisdrank die was voorzien van een schroefdop toen de hals van de fles afbrak, waardoor hij ernstig aan zijn linkerhand verwond werd. Hij sprak vervolgens de fabrikant aan tot betaling van schadevergoeding.

In die zaak stond vast dat de eiser op een ‘normale’ wijze de fles had opengemaakt. Er moest derhalve worden onderzocht of de fles een gebrek vertoonde toen deze de fabriek verliet. Met name werd er onderzocht of de fles een scheur in het glaswerk vertoonde. Na langdurig onderzoek bleek echter dat de fles geen gebrek vertoonde. Derhalve werd de vordering van de eiser afgewezen.

Mocht er echter wél aangetoond kunnen worden dat de fles een gebrek vertoonde op het moment dat deze de fabriek verliet, dan was de kans groot dat de eiser zijn schade vergoed zou hebben gekregen.

Voor dit soort kwesties is er thans een speciale regeling: de Wet Produktaansprakelijkheid.

Voordat de Wet Produktaansprakelijkheid in werking trad, moest u als slachtoffer aantonen dat de maker van het produkt er iets aan kon doen dat het produkt schade veroorzaakte. Echter, zo’n bewijs viel niet of nauwelijks te leveren. U moest toen precies weten hoe het produkt was gemaakt, welke grondstoffen erin zaten, welke onderdelen waren toegepast en of de fabrikant voldoende controle had uitgeoefend en ga zo maar door.

Gelukkig heeft de Wet Produktaansprakelijkheid daarin een belangrijke verbetering gebracht. Na inwerkingtreding van deze wet hoeft het ‘slachtoffer’ de schuld van de producent niet meer te bewijzen. Schade veroorzaakt door een onveilig produkt is volgens de Wet Produktaansprakelijkheid voortaan voor risico van de producent.

Er is daarmee dus een risicoaansprakelijkheid in het leven geroepen. Wat u natuurlijk nog wel zult moeten aantonen, is dat u daadwerkelijk schade heeft geleden en dat die is veroorzaakt door het desbetreffende produkt. Maar u kunt door de Wet Produktaansprakelijkheid wel gemakkelijker via de rechter vergoeding krijgen van de geleden schade.