MKB onderschat juridische risico's

beheer

Het bekende gezegde luidt: "Voorkomen is beter dan genezen". In de juridische sfeer heeft dat met name betrekking op aansprakelijkheid en kostbare procedures. Te weinig aandacht voor juridische zaken kost ondernemers geld en kan zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Er is meer aandacht nodig voor preventie, zo blijkt uit een recente enquête van de Kamer van Koophandel onder ondernemers.

Een ondernemer wil groeien en zijn contacten dagelijks aanhalen. Maar bij die groei en het behouden van die contacten horen risico’s. Die risico’s worden vaak niet gezien, of door de ondernemer in kwestie onderschat. Op de vraag in hoeverre de ondernemer voorbereid is op juridische risico’s, zegt meer dan 50% de risico´s nooit in kaart te hebben gebracht. De meeste ondernemers (89%) vinden dat het niet van (acuut) belang is. Slechts de helft werkt met schriftelijke contracten. Ruim een derde van de ondernemers hanteert geen algemene voorwaarden. Daarentegen geeft een kwart aan wel eens een juridisch geschil te hebben gehad.

Goede juridische begeleiding bij een reorganisatie bijvoorbeeld, kan in een later stadium veel problemen voorkomen. Ook juridische begeleiding bij het hanteren van algemene voorwaarden levert voordelen op, omdat het op deze manier mogelijk is om contractueel condities te stellen die gunstiger zijn dan de wettelijke regels. Hoe gaat u verder om met handelsconflicten, geschillen met verhuurders of leveranciers? Zijn uw rechten goed beschermd bij een overname, reorganisatie of doorstart? Wilt u uw contracten door een onafhankelijke partij laten checken?
Kortom, door het tijdig inschakelen van een advocaat, beperkt u uw juridische en zeker ook uw financiële risico's.

De focus ligt op dit moment nog te veel op het oplossen van conflicten, in plaats van het voorkomen ervan. Het is zaak om altijd te proberen juridische risico's te beperken en langslepende procedures te voorkomen. Lopende procedures dienen zo spoedig mogelijk succesvol beëindigd te worden. Maatwerk is noodzakelijk, zodat in het geval van een dreigend zakelijk conflict, proactief en tijdig geadviseerd wordt. Voor alle duidelijkheid zullen de belangen altijd gesauveerd en geoptimaliseerd dienen te worden en zullen procedurele maatregelen in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn.

De bij Van Slagmaat Advocaten werkzame advocaten hebben gemengde praktijken en schuwen procedures zeker niet. Zij kennen de klappen van de juridische zweep goed door jarenlange brede praktijkervaring en aanvullende studie. Zij kennen ook de haken en ogen van het Nederlands procesrecht. Zij willen én kunnen ook vaak procedures vermijden vanuit de belangengerichte betrokkenheid bij het wel en wee van hun zakelijke cliënten.

Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd op de gebieden arbeidsrecht en ondernemingsrecht in ruime zin. Door het op orde brengen van uw zaken komt u toe aan datgene wat u als ondernemer drijft: Ondernemen.

Wij staan u graag te woord!