Kinderalimentatie krijgt voorrang

beheer

Eén van de onderwerpen die na een echtscheiding dan wel het verbreken van een relatie moet worden geregeld, is de kinderalimentatie. Voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt veelal gebruik gemaakt van de tabellen zoals die door het NIBUD zijn opgesteld. Afhankelijk van de hoogte van het netto gezinsinkomen en het aantal kinderen in het gezin, kan de behoefte van de kinderen aan de hand van de tabellen eenvoudig worden vastgesteld. De hoogte van de alimentatie wordt op basis van welk bedrag de ouder kan missen, na aftrek van allerlei kosten, vastgesteld. Met als gevolg dat er soms door de opgevoerde kosten van een ouder weinig geld overblijft om de alimentatie op te hoesten. Hierdoor draait de ex-partner, bij wie de kinderen blijven wonen, vaak op voor alle kosten.

Hoewel het in de meeste gevallen wel vaststaat dat er behoefte is aan alimentatie, is het afhankelijk van het inkomen en de lasten van – in de meeste gevallen – de man of er ook een bedrag betaald kan worden. Zo komt het voor dat als bijvoorbeeld de alimentatieplichtige een nieuwe partner krijgt en voor het onderhoud van die partner zorgdraagt, die kosten vóór de zorg over zijn/haar kinderen gaan.

Wel dient eerst een afweging te worden gemaakt tussen het belang van het kind tegenover die van de nieuwe partner. Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat het uitgangspunt daarbij dient te zijn dat het enkele feit dat de man zijn leven met een nieuwe partner is gaan delen, hetgeen tot een ongunstiger financiële situatie kan leiden, onvoldoende is om de kinderalimentatie te verminderen en zo de belangen van het kind bij die van de nieuwe partner, achter te stellen. De omstandigheden per geval kunnen variëren, waarbij onder meer van belang zal zijn:
- De mate waarin de voor het kind verlangde bijdrage een redelijk bestaansniveau van het nieuwe gezin zou aantasten;
- De aanwezigheid van kinderen in het nieuwe gezin;
- De mogelijkheden voor de vader en zijn nieuwe partner om zich door werkzaamheden zoals van hen kunnen worden gevergd, verdere inkomsten te verwerven.
Het feit dat de hoogte van de alimentatie lager kan zijn dan de behoefte aan alimentatie, is aanleiding voor de politiek om zich hiermee te gaan bemoeien. Deze zomer buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat na een scheiding uitgaven aan nieuwe partners en andere (luxe) zaken voortaan geen invloed hebben op de alimentatiebetalingen voor kinderen. Na een scheiding mogen dus de kosten voor eventuele nieuwe partners of bijvoorbeeld een nieuwe auto niet de kinderalimentatie beïnvloeden.
De hoogte van de kinderalimentatie kan in de toekomst wellicht stijgen. Nu is het nog zo dat de kinderalimentatie sluitpost is in de berekeningen; straks krijgt de kinderalimentatie voorrang op de andere kosten.

Mogelijk zal de wet gaan gelden voor alle nieuwe zaken, maar ook in zogenoemde herbeoordelingen.
Indien u meent dat er in uw situatie sprake zou kunnen zijn van een wijziging van omstandigheden die aanleiding geeft tot aanpassing van de hoogte van de alimentatie, neemt u dan contact met ons kantoor op. Wij kunnen voor u een berekening maken aan de hand waarvan kan worden bekeken of de te betalen bedragen nog wel aan de wettelijke maatstaven voldoen.