Van Slagmaat Advocaten breidt uit!

beheer

De laatste jaren maakt Van Slagmaat Advocaten een gestage groei door. Niet alleen in de regio Utrecht, maar ook van ver buiten die regio weten steeds meer bedrijven en particulieren hun weg naar ons kantoor te vinden voor een adequate juridische dienstverlening. Gebleken is dat onze aanpak, kwaliteit en betrokkenheid gewaardeerd worden door onze cliënten; met zeer velen van hen onderhouden wij al een jarenlange relatie.

Vanwege de groei in de behoefte aan de dienstverlening door ons kantoor is ons team van advocaten in Houten uitgebreid met de komst van mr Farida Ettaia per 1 oktober jl.. Zij is afkomstig van een middelgroot advocatenkantoor in Almere en inmiddels bijna 6 jaar advocate. Farida heeft zich met name beziggehouden met het familie- en personenrecht. Ook bij Van Slagmaat Advocaten zal zij zich – als specialiste bij uitstek op dit rechtsgebied – hiermee blijven bezighouden.

Een echtscheidingsprocedure begint met een inleidend verzoekschrift aan de rechter. Dat vraagt al om bijstand van een advocaat, omdat een advocaat het verzoekschrift moet indienen. Uit het verzoekschrift blijkt over welke onderdelen al overeenstemming is bereikt tussen partijen en waarover nog een verschil van mening bestaat. Bij niet geregelde echtscheidingen dient dan vaak nog een oplossing gevonden te worden voor onder meer het gebruik van de echtelijke woning, het verdelen van de gemeenschap, het ouderlijk gezag en de omgangsregeling.

Eén van de struikelblokken bij een echtscheiding blijkt vaak weer het punt van de alimentatie. Zo kan er sprake zijn van kinderalimentatie of partneralimentatie of van beiden. Wanneer is er nu sprake van een recht op alimentatie en hoe wordt de alimentatie vastgesteld? Hoe lang duurt de alimentatieplicht? Nog complexer is de behandeling van de vraag hoe moet worden omgegaan met alimentatie berekeningen van directeur/groot-aandeelhouders van bedrijven. Ook heeft mr Ettaia ervaring met complexe boedelverdelingen. Een boedelverdeling is niet alleen maar complex als er sprake van een omvangrijke boedel is waarin beide echtelieden gerechtigd zijn. Ook de situatie dat er huwelijksvoorwaarden zijn opgemaakt kan een boedelscheiding juridisch ingewikkeld maken. Door het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden, inhoudende een heel beperkte gemeenschap van goederen of een algehele “koude uitsluiting”, denken de echtgenoten namelijk vaak dat zij “veilig” zijn. Uit de jurisprudentie is echter gebleken dat dit een schijnveiligheid kan zijn en dat er toch alsnog een verdeling dient plaats te vinden. Deze ingewikkelde problematiek vraagt om de bijstand van een deskundige op het gebied van familie- en personenrecht. Met de komst van Farida heeft Van Slagmaat Advocaten wederom die deskundigheid binnenshuis gehaald.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken op het terrein van het familierecht dan kunt u contact opnemen met mr Farida Ettaia.