Dichte deur

beheer

Tegenwoordig wordt u op allerlei manieren benaderd/lastig gevallen door verkopers. Op straat, per telefoon, via internet of aan uw deur... Om deze verkopers te ontwijken kunt u uiteraard een blokje omlopen als u ze ziet, de telefoon niet meer opnemen rond etenstijd of de deur niet opendoen voor onbekenden. Soms echter kunt u een verkoper niet ontwijken en soms is dat ook niet gewenst, aangezien het voor u ook prettig kan zijn om op deze manier(en) goederen en/of diensten aan te schaffen. Zeker het internet levert voor drukbezette mensen vaak een goed alternatief op voor de winkelstraat. Wanneer u spijt hebt van een op één van de genoemde wijzen (onverhoopt of zeer bewust) gedane aankoop, is onderstaande informatie voor u belangrijk.

Bij verkoop aan de deur, ook wel colportage genoemd, is de Colportagewet van belang. In deze wet staat dat u binnen 8 dagen na het sluiten van een koopcontract om ontbinding kunt vragen zonder opgaaf van redenen. Dit kunt u schriftelijk, liefst per aangetekende brief doen en alleen bij een aankoop van 34 euro of hoger. Als u dit niet binnen 8 dagen heeft gedaan, kunt u de koop overigens vaak daarna ook nog annuleren. De verkoper moet het koopcontract namelijk registreren bij de Kamer van Koophandel en dat wordt vaak vergeten of niet onmiddellijk na een verkoop gedaan. De periode van 8 dagen om te reageren gaat pas in als een exemplaar van het koopcontract door de Kamer van Koophandel is voorzien van een gewaarmerkte datum (stempel).

Als u als consument iets aanschaft via bijvoorbeeld het internet of de telefoon spreken we van koop op afstand. Vanaf 1 februari 2006 is de Wet verkoop op afstand in werking getreden. Deze wet heeft als doel de consument beter te beschermen bij op afstand gesloten overeenkomsten (goederen en/of dienstverlening). Om dit doel te bereiken stelt de wet in de eerste plaats eisen aan de leveranciers voor wat betreft de aan de consument te verstrekken gegevens voordat de koop wordt gesloten. Laat de leverancier het verstrekken van alle verplicht gestelde gegevens na, dan gaat een periode van 3 maanden in waarbinnen de consument het gekochte goed kan retourneren. In de tweede plaats heeft de consument een bedenktijd van 7 werkdagen, waarin het goed zonder opgaaf van redenen kan worden geretourneerd, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan worden ontbonden. De leverancier mag hiervoor geen kosten in rekening brengen. Alleen de verzendkosten dient de consument zelf te betalen. De termijn van 7 dagen start zodra het goed geleverd of de dienst overeengekomen is.

Bepaalde goederen en diensten kunnen niet worden geretourneerd/ontbonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Bovendien geldt bovenstaande bescherming alleen voor consumenten. Bedrijven of personen die in opdracht van een (eigen) bedrijf of bedrijfsmatig handelen kunnen aan genoemde wetten geen rechten ontlenen.

Voor hulp bij het ontbinden van overeenkomsten die via colportage of koop op afstand tot stand gekomen zijn of voor meer informatie (hieromtrent), kunt u terecht bij ons kantoor.

Onze deur staat (wel) open.