Failliet

beheer

Faillissementen van keukenbedrijven zijn helaas aan de orde van de dag. Vorige week woensdag is wederom een gerenommeerd keukenbedrijf failliet gegaan. Dat deed mij denken aan een faillissement van een ander keukenbedrijf.

Een vaste klant belde mij enige tijd geleden op met de mededeling dat hij bij dit bedrijf een keuken had gekocht, waarbij hij een aanbetaling had gedaan van 40%. Deze keuken was echter nog niet geleverd. De curator had aangegeven dat de overeenkomst door het failliete keukenbedrijf niet nagekomen werd en dat de aanbetaling niet terugbetaald zou worden. Vanwege het feit dat op de koopovereenkomst de voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) van toepassing zijn, belde cliënt mij terloops op en deed zijn verhaal met de mededeling geluk te hebben, omdat hij zijn geld niet kwijt zou zijn nu het failliete keukenbedrijf aangesloten was bij de CBW. Hij wilde “eventjes” een vluchtig advies wat er in de brief aan de CBW moest komen te staan om zijn geld terug te krijgen. Cliënt werd helaas al snel minder vrolijk toen ik hem meldde dat op grond van de CBW voorwaarden de aanbetaling “slechts” verzekerd is tot een maximum van 25% van het aankoopbedrag. Oftewel, 15% van het aankoopbedrag was hij sowieso kwijt. Tevens deelde ik hem mede dat het daarbij niet zo is dat deze 25% in contanten terugbetaald wordt door de CBW. In een voorkomend geval is het namelijk zo dat er dan een nieuwe koopovereenkomst gesloten kan worden met een andere keukenleverancier die eveneens bij de CBW aangesloten is. De aanbetaling tot een maximum van 25% van het aankoopbedrag wordt dan in de vorm van een korting “terugbetaald”. De aanbetaling zal dus verrekend worden. Wilt u geen nieuwe keuken meer, dan bieden de CBW voorwaarden geen soelaas. De voorwaarden van de CBW voorzien uitsluitend in een korting op de nieuwe keuken. Mijn vraag aan cliënt of het betreffende failliete bedrijf overigens daadwerkelijk bij de CBW aangesloten was, deed zijn wenkbrauwen fronzen. “Wat was dat nu voor vraag? Er stond toch uitdrukkelijk in de koopovereenkomst dat de CBW voorwaarden van toepassing waren?”. Zekerheidshalve adviseerde ik hem dit toch te verifiëren bij de CBW. De schrik sloeg cliënt toen pas goed om het hart. Het betreffende bedrijf bleek niet te zijn aangesloten bij de CBW. De CBW antwoordde dat zij daarom niet verplicht was om het aanbetaalde bedrag tot een maximum van 25% van het aankoopbedrag te vergoeden. Cliënt was dus al zijn geld, dus de volledige 40%, kwijt. Ik heb vervolgens onderzoek gedaan naar de bestuurder van het failliete keukenbedrijf. Navraag bij de curator leerde dat deze eveneens bijzondere interesse had in deze bestuurder, omdat er sprake was van structureel wanbeleid. De bestuurder is inmiddels zowel door cliënt als de curator aansprakelijk gesteld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.§

Een aanbetaling is gebruikelijk. Toch raad ik u aan om zo mogelijk niets dan wel zo min mogelijk aan te betalen bij de aankoop van een keuken of enig ander goed. Check hierbij ook of er algemene voorwaarden van toepassing zijn en zo ja, bestudeer deze dan eerst goed alvorens daadwerkelijk tot koop over te gaan. In de onderhandelingsfase is het, bijvoorbeeld gekeken naar de eis van een aanbetaling en de toepasselijke voorwaarden, best mogelijk om af te wijken van hetgeen de verkoper wil. Indien een verkoper stelt dat er branchevoorwaarden, bijvoorbeeld de CBW voorwaarden, van toepassing zijn, controleer dan vóór het sluiten van de koopovereenkomst in ieder geval of dit daadwerkelijk het geval is.