Bedrijfsovername

beheer

De overname van een bedrijf of een onderdeel daarvan is een zeer complexe aangelegenheid. Als advocaat sta ik dan ook regelmatig versteld van de simpele contractjes waarmee ik word geconfronteerd. Contracten die soms meer ongeregeld laten dan dat wel wordt geregeld. Uiteraard is dat eenieders goed recht maar als er achteraf onenigheid ontstaat over de wijze waarop partijen het onderling hadden bedoeld, zijn de spreekwoordelijke druiven zuur. Als er dan pas een advocaat wordt ingeschakeld is het te laat en per definitie ‘te duur’.

Een beetje overnamecontract beslaat minimaal twintig pagina’s. Het contract beschrijft wat er exact wordt overgenomen, wanneer en door wie en voor welke koopsom. Vaak is daarbij geregeld dat de koopsom in termijnen wordt betaald en/of dat de uiteindelijke hoogte definitief wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde (en benoemde) omzet nadien.

Bij de volledige overname van een BV door een aandelenoverdracht verandert er niets voor de leveranciers, de afnemers en het personeel. Alle verplichtingen van de BV blijven in tact. Als er sprake is van een zogenaamde activa-transactie dan wordt het al ingewikkelder. De verkoop van een klantenbestand van een drukkerij of een portefeuille van een assurantiekantoor betekent dat er formeel wel wat wijzigt en vereist een nauwkeurige vastlegging over wat er wordt verkocht en hoe de koopprijs is vastgesteld. Het ”ingewikkelde” zit hem in het feit dat er contracten met derden worden verkocht die dus instemming vergen van die derde met die contractovername.

Een zeer belangrijk onderdeel van een activatransactie heeft betrekking op de zogenaamde garanties en vrijwaringen. Met zo een transactie worden immers niet alleen de lusten maar ook de lasten verkocht. Er dient duidelijkheid te zijn over wie de rechthebbende is van betalingen van ‘oude’ facturen die na de overname worden ontvangen. Evenzo geldt dat geregeld moet worden wie de post ‘oude’ crediteuren betaalt. Van de verkoper mag worden gevraagd dat hij expliciet garandeert dat zijn klantenbestand met de daaraan gekoppelde omzet klopt. Uiteraard dient daaraan een regeling te worden gekoppeld indien blijkt dat de klant afhaakt dan wel veel minder omzet oplevert dan de koper was voorgehouden.

Bijzondere aandacht verdient tenslotte de positie van het personeel van het bedrijf dat wordt overgenomen. Wettelijk is geregeld dat bij overgang van een onderneming het personeel van rechtswege mee overgaat en dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden houdt. In de praktijk gaat hierbij het nodige fout. De werknemer die al 21 maanden ziek is, staat misschien niet gemeld op de personeelslijst van de verkoper. Op het moment dat deze werknemer zijn vinger opsteekt bij zijn nieuwe werkgever in verband met het uitblijven van loondoorbetaling, is de koper tegen wil en dank ook werkgever van deze zieke werknemer en dient hij het loon te betalen en loopt hij kans dat het UWV hem nadien de rekening presenteert voor het feit dat er een WAO geval is bijgekomen. Het is in zo een geval toch prettig dat er in het contract een regeling staat dat de verkoper garandeert dat er geen ander personeel was dan op de door hem opgestelde lijst was genoemd. Indien een deel van de koopsom nog niet betaalbaar was gesteld, kan hierop in ieder geval als eerste de schade op worden verhaal
Kortom, het op een achternamiddag beklinken van een overnamedeal is prima mits partijen beseffen dat het in beider belang is om één en ander vervolgens door een gespecialiseerde advocaat te laten vertalen in een doorwrocht contract. Beter dan lastige vragen van de advocaat beantwoorden over kwesties die niet zijn besproken dan achteraf hiermee worden geconfronteerd en dan pas naar een advocaat te stappen.