Mediation of Dwangmiddel?

mr. W.A.L.D.I van Slagmaat
mr. W.A.L.D.I van Slagmaat

U hoort waarschijnlijk regelmatig over ‘mediation’. Dat is niet zo verwonderlijk: mediation staat momenteel veel in de belangstelling. Maar wat houdt mediation nou eigenlijk in? Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waar de verantwoordelijkheid bij de strijdende partijen zelf wordt gelegd. De strijdende partijen dienen onderling in gesprek te raken, één en ander onder leiding van een mediator. De mediator probeert de belangentegenstellingen van partijen boven tafel te krijgen om vervolgens partijen de belangentegenstelling in goed onderling overleg te laten overwinnen.

Mediation vindt in tegenstelling tot een ‘normale procedure’ plaats op een informele wijze, hetgeen veel voordelen kent. Eén van de meest belangrijke voordelen van de informele sfeer is, dat de communicatie tussen partijen hersteld wordt. Indien de communicatie tussen partijen weer hersteld is, zijn partijen vaak in staat samen de bestaande en toekomstige problemen het hoofd te bieden.

In het kader van een echtscheidingsprocedure vindt er vaak mediation plaats. Voornamelijk waar het dan om de vaststelling van de omgangsregeling met de kinderen en de hoogte van het bedrag met betrekking tot kinderalimentatie gaat. Regelmatig komt er na mediation een voor alle partijen gewenste regeling tot stand, die -gelet op het herstel van de communicatie- niet (meer) uitgevochten hoeft te worden ‘over het hoofd’ van de kinderen.

Echter niet elk (juridisch) conflict leent zich voor mediation. Daar waar partijen helemaal niet meer met elkaar door de deur kunnen, zal de communicatie niet meer te herstellen zijn. Een gesprek onder leiding van een mediator zal dan geen zin hebben. De tussenkomst van advocaten is dan gewenst. Als voorbeeld noem ik een conflict waar het gaat om achterstallige kinderalimentatie. In een dergelijk geval wordt er in onderling overleg met de cliënt een aanpak besproken om vervolgens tot actie over te gaan. Een van de vele voordelen van een advocaat is daarbij, dat de advocaat de mogelijkheid heeft om (conservatoir) beslag te leggen op allerlei goederen van de schuldenaar. Daarbij kan gedacht worden aan beslag op de auto, salaris, de woning etc.

Zo was er laatst een schuldenaar die al een aantal maanden de alimentatie voor de kinderen niet had betaald. Wat de cliënte ondanks herhaalde brieven, telefoontjes, afspraken en aanmaningen niet lukte, werd door het leggen van conservatoir beslag op het salaris van de schuldenaar en de dreiging van een procedure, binnen zeer korte tijd geregeld. De schuldenaar moest echter naast de achterstallige alimentatie, nu ook nog eens de kosten van het leggen van het beslag betalen!

Waarom lukte het de advocaat wel en de cliënte niet? Vreemde ogen dwingen wellicht, maar daarnaast was er ongetwijfeld paniek bij de schuldenaar uitgebroken. De schuldenaar werd door het beslag op zijn salaris door zijn werkgever benaderd om zijn (financiële) privé-leven in orde te maken. Het (financiële) privé-leven van de schuldenaar lag ‘open en bloot’ bij zijn werkgever. De achterstallige alimentatie werd direct voldaan!

Waar anderen het niet lukt, kan een beslag of het dreigen met een procedure wonderen verrichten. Indien u een probleem heeft, kunt u dat altijd aan ons voorleggen. Soms zijn de juridische conflicten zelfs met een enkel telefoontje of een brief uit de wereld geholpen. Er zijn niet altijd uiterst ingewikkelde en langdurige procedures nodig om tot een oplossing te komen. Verwijzend naar opgemeld voorbeeld leidt het inzetten van een dwangmiddel, of zelfs enkel de aankondiging daarvan, regelmatig tot het gewenste resultaat.

Het is dus raadzaam om uw probleem, waar u en de wederpartij in onderling overleg niet meer uit dreigen te komen, voor te leggen aan een advocaat. De advocaat zal in overleg met u de (juridische) strategische stappen bespreken, waarbij mediation of het leggen van conservatoir beslag tot de mogelijkheden behoren.