De zorg van de werkgever?

beheer

Onlangs heeft de rechter te Middelburg beslist dat ook een burn-out kan leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op de wettelijke zorgverplichting die de werkgever ten opzichte van de werknemer heeft. Deze zorgverplichting komt er in het kort op neer dat de werkgever er voor moet zorgen dat er sprake is van een veilige werkomgeving. Zo moet de werkomgeving zo worden ingericht en moeten dusdanige maatregelen zijn getroffen en/of aanwijzingen zijn gegeven, ter voorkoming dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Hoe ver de zorg van de werkgever precies reikt, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Voorop staat dat de werkgever in principe niet aansprakelijk is voor ongelukken die zich voordoen in de privé sfeer van de werknemer. Dit kan weer anders zijn wanneer een werknemer bijvoorbeeld een ongeluk krijgt tijdens een bedrijfsuitje.

Bij schade wordt voornamelijk gedacht aan fysieke schade bij de werknemer, zoals schade die voortvloeit uit een gebroken been, RSI etc. In dit opzicht wijkt de uitspraak van de rechter in Middelburg af omdat het hier psychische klachten betrof. Wat was het geval?

De werknemer was bijna 30 jaar in dienst bij een mestverwerkend bedrijf. Eerst als chauffeur, later als assistent bedrijfsleider. In deze laatste functie hield hij zich voornamelijk bezig met de planning van activiteiten. In 1997 valt de werknemer voor het eerst uit in verband met psychische klachten. Ondanks reïntegratiepogingen wordt de werknemer in 1999 volledig arbeidsongeschikt en belandt hij in de WAO. De werknemer kampt met een burn-out die volgens hem is veroorzaakt door de zware omstandigheden waaronder hij zijn werk gedurende 30 jaar heeft moeten uitvoeren. Zo zou de werknemer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken waarbij hij soms nauwelijks nachtrust had, werd hij onvoldoende begeleid en ingewerkt, moest hij contacten onderhouden met diverse partijen, nam hij zelden vakantie op, werkte hij structureel over etc. Ook de werkomgeving zou te wensen overlaten. Het kantoor van de werknemer bevond zich tussen de garage en de opslagloods met als gevolg nog meer geluidsoverlast hetgeen tezamen met de hoge werkdruk zijn definitieve uitval heeft veroorzaakt. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk en vordert schadevergoeding.

De rechter is van mening dat de werkgever zijn zorgverplichting heeft geschonden. Rekening houdende met de omstandigheden waaronder de werknemer zijn werkzaamheden heeft moeten uitvoeren, is de rechter van mening dat de werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van een het burn-out syndroom. Aan het argument van de werkgever dat de werknemer, gezien zijn persoonlijkheid, wellicht meer dan gemiddeld de kans loopt te lijden aan dit syndroom, gaat de rechter voorbij. Volgens de rechter staat vast dat de werknemer bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden langdurig zeer zwaar is belast. De werkgever die verantwoordelijk was voor de organisatie van het werk in haar onderneming en voor de arbeidsomstandigheden en daarmee ook voor de belasting van de werknemer in zijn werk, heeft zich het lot van de werknemer onvoldoende aangetrokken. De door de werkgever getroffen maatregelen zijn onvoldoende, zodat zij in strijd heeft gehandeld met haar wettelijke zorgplicht. Een schadevergoeding is volgens de rechter dan ook op zijn plaats.

Na het bovenstaande te hebben gelezen sluit ik dan ook maar af met de woorden: “Pas goed op uwzelf”. Van Slagmaat Advocaten wenst u in elk geval een goed 2005 toe!