2020

zondag 2 februari 2020

In nagenoeg elke huurovereenkomst is een jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen. Deze jaarlijkse indexering kan niet worden aangemerkt als een huurverhoging, maar heeft als strekking het effect van de jaarlijkse geldontwaarding te compenseren. Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam de vraag beantwoord of een verhuurder, die jarenlang heeft verzuimd de indexering aan de huurder in rekening te brengen, hier alsnog aanspraak op kon maken.

zondag 19 januari 2020

Een nieuw jaar betekent nieuwe wetten en regels. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 veranderen de regels rondom ontslag en arbeidscontracten. In dit artikel geef ik u een kort overzicht van de meest opvallende wijzigingen waarmee u op arbeidsrechtelijk gebied te maken kunt krijgen.

zondag 5 januari 2020

Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever, die een werknemer ontslaat, een zgn. transitievergoeding te betalen. In de wet WWZ (Wet Werk en Zekerheid) werd dit geregeld. Vrij kort daarna kwam de vraag op of de transitievergoeding ook verschuldigd was bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die al 104 weken arbeidsongeschikt was. Werkgevers stelden zich op het standpunt dat de transitievergoeding bedoeld is om werknemers financieel te ondersteunen in de periode van het zoeken naar een andere baan. Bij arbeidsongeschiktheid is er geen sprake van zoeken naar een andere baan. Daarnaast hebben werkgevers al twee jaar het loon doorbetaald van de arbeidsongeschikte werknemer.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.