Waarom wordt de prijs van een Big Mac gebruikt voor het berekenen van de alimentatie?

beheer

Kinder- en partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de kinderen of de ex-partner) en aan de hand van de draagkracht van de alimentatieplichtige (de ouders of de ex-partner). Bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt in de berekeningswijze rekening gehouden met een bedrag dat hij of zij voor zichzelf nodig heeft om in de primaire kosten van zijn of haar levensonderhoud te voorzien (waaronder eten, drinken, gas, water, verzekeringen). Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de bijstandsnorm. Dit bedrag behoudt de alimentatieplichtige voor zichzelf en hoeft hij of zij niet te besteden aan kinder- of partneralimentatie.

Maar de kosten voor levensonderhoud en de levensstandaard zijn niet in ieder land hetzelfde. Hoe moet hiermee worden omgegaan indien de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde niet in Nederland woont? Voor die gevallen kan de prijs van een Big Mac de oplossing bieden.

Big Mac Index

In 1986 heeft het Britse financieel-economische weekblad ‘The Economist’ de Big Mac-index ontwikkeld. De Big Mac- index is een rekenmethode om de koopkracht in verschillende landen in de wereld met elkaar te vergelijken. Een Big Mac is namelijk overal ter wereld hetzelfde product: twee dezelfde burgers, op hetzelfde broodje met hetzelfde blaadje sla. En toch kost een Big Mac lang niet overal hetzelfde. Per 1 januari 2019 is de Big Mac met omgerekend € 5,59 het duurst in Zwitserland. In Rusland is de Big Mac het goedkoopst, hier kost een Big Mac € 1,48. Omdat een Big Mac bijna overal ter wereld te koop is, de Big Mac een standaard product is en de productiemiddelen vrijwel overal lokaal worden ingekocht, geeft de Big Mac-index een goede indicatie van de kosten van levensonderhoud in een bepaald land.

Toepassing van de Big Mac-index kan tot gevolg hebben dat er in de alimentatieberekening een correctie gemaakt dient te worden op de bijstandsnorm. In de rechtspraak is de Big Mac-index verschillende malen toegepast. In een uitspraak van 6 juni van dit jaar heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, onder toepassing van de Big Mac-index, geoordeeld dat de levensstandaard in Australië 7% hoger is dan de levensstandaard in Nederland. Dit had tot gevolg dat de bijstandsnorm met 7% werd verhoogd, waardoor de alimentatieplichtige, die in Australië woonde, een hoger bedrag mocht behouden om in de primaire kosten van zijn levensonderhoud te voorzien en hij dus minder (in dit geval partner-)alimentatie hoefde te betalen.

Ook kan de toepassing van de Big Mac-index ertoe leiden dat de behoefte van een alimentatiegerechtigde naar beneden wordt bijgesteld. Zo heeft Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch recentelijk tevens geoordeeld dat op de behoefde van de (alimentatiegerechtigde) kinderen, die met hun moeder voor onbepaalde tijd naar Polen waren verhuisd, een correctie moest worden toegepast, omdat in Polen een lagere levensstandaard geldt dan in Nederland. Het Gerechtshof heeft de correctie berekend aan de hand van de Big Mac-index. In 2018 kostte een Big Mac in Nederland € 4,74 en in Polen € 2,74. Dit bracht mee dat het Hof op de behoefte van de kinderen een kortingspercentage van (afgerond) 42% toepaste.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht. Wij ontvangen u graag op ons kantoor, in Leidsche Rijn of in Houten