Mag mijn ex-partner foto’s van ons kind op social media plaatsen?

beheer

Het gebruik van social media is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Dagelijkse gebeurtenissen worden met de rest van de wereld gedeeld via kanalen als Facebook en Instagram. Ook ouders plaatsen foto’s en filmpjes van hun kinderen op internet via deze kanalen. Als ouders nog bij elkaar zijn zal er meestal niet heel veel discussie zijn over het plaatsen van foto’s en filmpjes op social media. Dit kan anders zijn als ouders uit elkaar zijn.

Als ouders na de scheiding het ouderlijk gezag gezamenlijk blijven uitoefenen (hoofdregel), dienen zij samen te beslissen over het plaatsen van beeldmateriaal van hun kind op social media. Als de ouders hierover een geschil hebben, dan kunnen zij dit aan de rechtbank voorleggen. De rechtbank zal bij het nemen van haar beslissing het belang van het kind als uitgangspunt nemen.

Recent heeft de rechtbank een aantal keren over een dergelijke kwestie geoordeeld. Zo kreeg de rechtbank Den Haag een zaak voorgelegd waarin de moeder haar geld verdiende met het maken van vlogs waarin de twee kinderen te zien waren. De moeder wilde als buitenlandse moeder die in Nederland woont, met haar vlogs laten zien hoe de Nederlandse cultuur is ten aanzien van de opvoeding.

De vader was van mening dat het plaatsen van vlogs op websites die voor iedereen toegankelijk zijn in strijd is met de privacy van de kinderen. Ook was hij bang dat beeldmateriaal waarop de kinderen te zien zijn object zouden kunnen worden van pestgedrag en mogelijk zelfs pedofilie. De vader wilde de kinderen hiertegen in bescherming nemen.

De rechtbank achtte de door de vader geuite bezwaren reëel. De moeder diende al het beeldmateriaal waarin de kinderen te zien waren blijvend van internet te verwijderden. Wel mocht de moeder, rekening houdend met haar beroep, beeldmateriaal van de kinderen plaatsen op websites die niet voor eenieder toegankelijk zijn.

De rechtbank Gelderland had te oordelen over een geschil tussen twee ouders waarbij de vader een foto van hun eenjarige kind als profielfoto op Facebook had geplaatst. De foto was voor iedereen zichtbaar. De vader wilde als trotse vader de foto van het kind met zijn omgeving delen.

De moeder was van mening dat de vader deze foto diende te verwijderen, omdat foto’s die op Facebook worden geplaatst eigendom worden van Facebook en er een kans bestaat dat deze foto’s zonder toestemming worden verspreid en in handen kunnen komen van derden.

De rechtbank oordeelde dat er voor het eenjarige kind van partijen op dit moment geen enkel positief belang is bij het plaatsten van haar foto’s op Facebook en dat de vader ook op andere manieren aan zijn omgeving kan laten zien dat hij de trotse vader is van het kind, bijvoorbeeld door het maken van een fotoboek of het versturen van foto’s van het kind via Whatsapp. De vader diende de foto daarom te verwijderen van Facebook.

Ouders dienen als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan op te stellen, waarin zij onder meer afspreken hoe zij na het verbreken van de relatie de zorg en opvoeding van de kinderen zullen gaan verdelen en hoe zij (belangrijke) beslissingen over het kind samen nemen. Het gebruiken van foto’s en filmpjes van de kinderen op social media is vaak niet geregeld in het ouderschapsplan. Om hierover discussies te voorkomen is het verstandig om dit onderwerp wel te regelen in het ouderschapsplan. Zo kan er bijvoorbeeld worden afgesproken dat er wel foto’s van het kind geplaatst mogen worden op websites die alleen toegankelijk is voor vrienden en familie of dat het kind niet herkenbaar in beeld mag worden gebracht.