Geniet, maar wel met mate tijdens de kerstborrel !

beheer

Misschien heeft u nog een kerstborrel op het werk tegoed. Of misschien heeft u die onlangs al gehad. Anders volgt er deze of volgende week wellicht nog wel een nieuwjaarsborrel. Velen zullen ongetwijfeld genieten van, bijvoorbeeld, een heerlijk glas wijn. Helaas komt het ook voor dat werknemers bij dergelijke borrels iets te diep in het glaasje kijken. Heel soms leidt dat er zelfs toe dat sommigen zich misdragen. Dergelijke taferelen tijdens de kerstborrel hebben nog wel eens geleid tot het ontslag van de betreffende medewerker; zelfs een ontslag op staande voet.

Neem bijvoorbeeld de werknemer, nota bene werkzaam in het transport, die na afloop van een kerstborrel en na het genot van iets te veel alcoholhoudende drank, met zijn auto naar huis reed en daarbij een ongeval veroorzaakte. Hij werd vervolgens door zijn werkgever op staande voet ontslagen. Terecht, volgens de rechter. De werknemer betoogde nog dat de borrel plaatsvond in privétijd en dat zijn werkgever onvoldoende maatregelen had getroffen. De rechter volgde hem daarin niet. Het alcoholgebruik vond plaats op de kerstborrel en was dus werkgerelateerd. Daarbij kwam ook nog dat de werkgever voor het personeel vervoer had geregeld.

Of wat te denken van de werknemer die tijdens de kerstborrel zoveel had gedronken dat hij met enigszins losse tong agressief werd en zijn baas dreigde ‘door midden te schoppen’. Er dreigde zelfs een handgemeen te ontstaan. Ook deze werknemer werd op staande voet ontslagen. Ook hier weer: terecht, zo oordeelde de rechter. Zijn verweer dat hij diabetespatiënt was (de combinatie met alcohol kan dat namelijk leiden tot agressief gedrag) en al heel lang in dienst was, mochten hem niet baten.

Er zijn daarentegen ook voorbeelden in de rechtspraak te vinden dat het onder invloed aanwezig zijn op de werkvloer niet leidt tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Indien bijvoorbeeld blijkt dat iemand echt een alcoholprobleem heeft, dan wordt dat in de rechtspraak nogal eens beschouwd als een ziekte. De werkgever moet dat geval dan ook als zodanig behandelen en moet de werknemer allereerst naar de bedrijfsarts sturen om de betreffende werknemer vervolgens passende begeleiding door deskundigen aan te bieden. Voor een werkgever is het in dit soort gevallen van groot belang dat hij een goed beleid voert op het terrein van drugs- en alcoholgebruik. Dergelijk beleid wordt meestal vastgelegd in een personeelsreglement. Zo ziet u maar weer: wat begint als een gezellige kerstborrel kan ook zomaar eindigen in het verlies van een baan. Ofwel: geniet, maar wel met mate tijdens de kerstborrel!

Ik wens u niet alleen een hele gezellige kerst- en/of nieuwjaarsborrel, maar bovenal hele fijne kerstdagen en alvast langs deze weg een heel gezond en gelukkig 2020!!

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht. Wij ontvangen u graag op ons kantoor, in Leidsche Rijn of in Houten