De wettelijke gemeenschap van goederen

beheer

De wijziging van de wet met betrekking tot de wettelijke gemeenschap van goederen is inmiddels bijna twee jaar van kracht. De eerste echtscheidingen waarbij het nieuwe recht van toepassing is, zijn een feit. Het blijkt dat er inderdaad sprake is van een aantal valkuilen waar de kersverse echtparen niet altijd aan denken. Om die reden breng ik dit nog eens onder de aandacht.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn stellen die in het huwelijk treden zonder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap bevat alle goederen en schulden die reeds voor aanvang van het huwelijk aan hen gezamenlijk toebehoorden. Ook alle goederen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd vallen in de gemeenschap. Goederen die zijn verkregen uit een erfenis of een schenking vallen buiten de gemeenschap.

Punt van aandacht hierbij is voorhuwelijks gezamenlijk eigendom, dat voor ongelijke delen aan partijen toebehoort. Bijvoorbeeld samenwoners met een gezamenlijke woning waarvan de eigendom 70/30 is. Deze woning valt na het huwelijk voor gelijke delen in de huwelijksgoederengemeenschap! Zelfs als partijen tijdens de samenleving de vordering van de een op de ander hebben vastgelegd, pakt dat anders uit dan partijen waarschijnlijk hadden bedacht. Een voorbeeld: Janine en Bas zijn in 2019 gehuwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Voor het huwelijk waren ze al gezamenlijke eigenaren van een woning, ieder voor de helft. Bas heeft bij de aankoop van de woning uit zijn vermogen € 30.000,00 in de woning geïnvesteerd, de rest hebben ze gefinancierd door middel van een hypotheek. Bij de notaris hebben zij ten tijde van de aankoop van de woning vast laten leggen dat Bas een vordering op Janine heeft van € 15.000,00. Door te trouwen zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen, vallen de woning en de hypotheek in de beperkte gemeenschap voor gelijke delen. Ook de voorhuwelijkse schuld van Janine aan Bas valt in de beperkte gemeenschap, nu deze schuld ziet op een gezamenlijk goed. Daarmee is de schuld van Janine aan Bas gehalveerd en kan Bas nog maar
€ 7.500,00 van Janine vorderen bij echtscheiding!

Alle goederen die voor het huwelijk niet gezamenlijk waren en tot het privévermogen van een van beide behoren, blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen, die met het aangaan van het huwelijk ontstaat. Echter moet je wel kunnen bewijzen dat een bepaald goed van jou privé was bij het aangaan van het huwelijk. Immers, als je dat niet kunt bewijzen, worden deze goederen geacht in de beperkte gemeenschap te vallen. Als de echtscheiding vele jaren later een feit is, dan valt dat bewijzen vaak niet mee. Het is dus zaak om bij aanvang van het huwelijk een goede administratie te hebben, waaruit blijkt welke goederen aan wie toebehoren.

Voor ondernemers met een privéonderneming geldt dat, indien zij de onderneming reeds voor aanvang van het huwelijk dreven, dit voorhuwelijkse vermogen privé blijft. Wel moeten ondernemers er op bedacht zijn dat de waardestijging die tijdens het huwelijk is ontstaan gedeeld zal moeten worden. En bijvoorbeeld goederen, die tijdens het huwelijk in het kader van de onderneming zijn gekocht (bijvoorbeeld uitbreiding van het wagenpark) in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen. Ook is in de wet opgenomen dat de meewerkende echtgenoot bij echtscheiding recht heeft op een redelijke vergoeding voor de - zoals de wet dat omschrijft - aangewende kennis, vaardigheden en arbeid. Hoe die vergoeding exact moet worden vastgesteld is nog koffiedik kijken. Voor ondernemers is het dan ook verstandig om te kiezen voor huwelijkse voorwaarden waarin deze bepaling wordt uitgesloten.

Kortom: laat u voorafgaand aan een voorgenomen huwelijk goed informeren over het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Daarvoor bent u bij ons kantoor aan het goede adres.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht. Wij ontvangen u graag op ons kantoor, in Leidsche Rijn of in Houten