2019

zondag 12 mei 2019

Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘vakantiegeld’ genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het vakantiegeld echter twee verschillende dingen. Vakantiebijslag is een toeslag op het loon. Vakantiegeld is het loon dat wordt doorbetaald tijdens de vakantie van een werknemer. In deze column het antwoord op drie belangrijke vragen over de vakantiebijslag.

zondag 28 april 2019

Nog heel even en de zomervakanties gaan weer beginnen. Tijdens een vakantie heeft een werknemer recht op doorbetaling van het loon. Dit wordt ook wel het ‘vakantieloon’ genoemd. Veelal wordt gedacht dat het vakantieloon alleen maar bestaat uit het basissalaris en 8% vakantiegeld. Dit is echter niet altijd juist. De waarde van een vakantiedag is op twee momenten van belang: 1) tijdens de vakantie zelf en 2) op het moment dat de openstaande vakantiedagen worden uitbetaald (bijvoorbeeld bij het einde van het dienstverband).

zondag 14 april 2019

Het gebruik van social media is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Dagelijkse gebeurtenissen worden met de rest van de wereld gedeeld via kanalen als Facebook en Instagram. Ook ouders plaatsen foto’s en filmpjes van hun kinderen op internet via deze kanalen. Als ouders nog bij elkaar zijn zal er meestal niet heel veel discussie zijn over het plaatsen van foto’s en filmpjes op social media. Dit kan anders zijn als ouders uit elkaar zijn.

maandag 1 april 2019

Mensen met minderjarige kinderen die de rechtbank verzoeken hun echtscheiding uit te spreken zijn sinds 2009 verplicht een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen. In beginsel zal iemand die echtscheiding verzoekt zonder een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan in te dienen door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit houdt in dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding niet zal behandelen. Deze regel dwingt ouders om met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop zij hun minderjarige kinderen na de scheiding blijven verzorgen en hoe de kosten daarvan verdeeld worden.

zondag 17 maart 2019

In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf de start van het werk tot aan het moment van oplevering van de woning.

maandag 4 maart 2019

Op 1 juli 2015 werd met veel tamtam de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Tal van wijzigingen diende er toe te leiden dat er meer vaste banen zouden worden gecreëerd, flexwerken zou afnemen en het ontslagrecht zou eenvoudiger, sneller en minder kostbaar worden voor de werkgever. Daarnaast zou de werknemer door middel van de invoering van de transitievergoeding altijd financieel worden gecompenseerd voor ontslag, ook als ontslag het gevolg was van 2 jaar arbeidongeschikt zijn.

zondag 17 februari 2019

Een uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 18-09-2018 illustreert het belang van goed en tijdig advies bij het afwikkelen van een nalatenschap.

zondag 20 januari 2019

Het begint er nu steeds meer op te lijken dat met ingang van 1 januari 2020 de termijn voor partneralimentatie zal worden verkort. De Tweede Kamer heeft op 11 december jl. ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Als ook de Eerste Kamer instemt dan betekent dit een behoorlijke wijziging van de termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is.

vrijdag 11 januari 2019

Het blijft bij SBM Advocaten niet alleen bij goede voornemens voor 2019. Ter optimalisering van onze dienstverlening zijn we vanaf nu niet alleen in Houten, maar ook in Utrecht/Leidsche Rijn gevestigd, waar wij in het winkelcentrum Vleuterweide kantoorruimte hebben betrokken.

zondag 6 januari 2019

Allereerst maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u en de uwen, mede namens al mijn collega’s, een zeer goed 2019 te wensen! Zonder juridische problemen van welke aard dan ook. Maar mocht u daarmee onverhoopt toch te maken krijgen, dan bent u ook in 2019 daarvoor bij ons aan het goede adres!

Het begin van een nieuw jaar en het einde van de (school)zomervakantie zijn steevast momenten waarop het aantal echtscheidingszaken bij ons op kantoor extra toeneemt.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.