Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

beheer

De arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging, door ontbinding via de kantonrechter, door overlijden en met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer. In het laatste geval wordt er een zgn. Vaststellingsovereenkomst ( VSO) opgesteld, die door partijen wordt ondertekend. Een vaststellingsovereenkomst, die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, geeft de werknemer de zekerheid dat er recht op WW bestaat. Dus ook al heeft werknemer ingestemd met het einde van het dienstverband, dan hoeft werknemer niet bezorgd te zijn dat het UWV een WW uitkering weigert.

Toch gaat het in de praktijk nog wel eens mis. Het UWV stelt namelijk een aantal voorwaarden die wel expliciet in de VSO moeten zijn vermeld:

  • het initiatief voor beëindiging is afkomstig van de werkgever;
  • de werknemer valt geen verwijt te maken;
  • er is geen sprake van een zgn. dringende reden ( = ontslag op staande voet);
  • de grondslag moet worden vermeld;
  • er mag geen sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, korter dan 104 weken.

Op het moment dat een van deze voorwaarden niet vermeld staat, kan een ijverige UWV ambtenaar aanvullende vragen gaan stellen of zelfs een WW uitkering weigeren. Bij een aangevoerde grondslag ‘ bedrijfseconomische reden” is het verstandig om te checken wat daarvan kan worden aangetoond bij vragen achteraf. De werknemer loopt het risico dat hij dit achteraf moet gaan aantonen, terwijl het uit niets blijkt. Dan is het beter om een andere grondslag te kiezen, zoals ‘verschil van inzicht in de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden etc.’

Wij kunnen beoordelen of de VSO aan de eisen voldoet. Dat doen we gratis. Ook als je al getekend hebt, kan de VSO binnen twee weken worden herroepen. Daarnaast checken wij of de juiste opzegtermijn in acht is genomen, of de aangeboden beëindigingsvergoeding correct is en of er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. In veel gevallen is een aangeboden VSO een schamel voorstel van de werkgever. Met het doen van een tegenvoorstel, blijkt vervolgens dat werkgever alsnog akkoord gaat met een tegenvoorstel, waarbij in veel gevallen ook nog eens de kosten voor juridisch advies door de werkgever worden vergoed. Dus: bel voor het maken van een afspraak en laat altijd de Vaststellingsovereenkomst checken.