Mediation

Mediation is gericht op het oplossen van geschillen en problemen. Partijen gaan onder begeleiding van een professionele mediator in gesprek om tot een oplossing te komen. Mediation kent grote voordelen en biedt meer mogelijkheden dan een juridische procedure. Wij zijn u hiermee dan ook graag van dienst. Hieronder leest u meer over mediation, onze werkwijze en ons aanbod. 

Informatie, vragen en antwoorden

Wat houdt mediation nu precies in? Is mijn zaak wel geschikt voor mediation? Wat wordt van mij verwacht en wat kan ik van de mediator verwachten? Wat als we er niet uitkomen? Deze en andere vragen hebben wij overzichtelijk voor u op een rij gezet en beantwoord. 

Onze mediator

Binnen ons kantoor is mr. M.R. Vossen (Marino) gecertificeerd 'legal mediator' en is hij actief in onder meer het verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Tevens heeft Marino zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en is hij actief als 'legal family mediator'. Een scheiding, relatiebreuk of problemen rondom de omgang met de kinderen kunnen zeer ingrijpend zijn en iemands leven echt op zijn kop zetten. Waar de rechter een knoop doorhakt, biedt mediation veel meer mogelijkheden om tot een échte oplossing te komen. dit is één van de drijfveren voor Marino geweest om zich te specialiseren op het gebied van family mediation. De werkwijze van Marino kenmerkt zich door zijn zorgvuldige, adequate en persoonlijke aanpak, waarbij ook voortvarendheid en doelgerichtheid belangrijke elementen zijn.

Onze werkwijze 

Heeft u een conflict met één of meer partijen en wenst u dit conflict door middel van mediation op te lossen, neemt u dan contact met ons op. Indien alle partijen bereid zijn om aan mediation deel te nemen, bieden wij u een (vrijblijvende) intake aan. Dit is een eerste gesprek om te inventariseren wat het conflict is. Daarnaast worden partijen geïnformeerd over het verdere traject en wat er van hen verwacht wordt. Aan het einde van de intake kunnen partijen aangeven of zij met mediation willen starten.

Als alle partijen bereidwillig zijn, ontvangen alle partijen een mediationovereenkomst. Tevens wordt er een afspraak gepland voor de eerste mediationbijeenkomst. Bij aanvang van deze bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst nogmaals doorgenomen en ondertekend, waarna de mediation kan starten. 

Kosten van mediation

Wij bieden een eerste vrijblijvende intake aan. Hieraan zijn dus geen kosten verbonden. Voor de verdere werkzaamheden geldt een uurtarief vanaf € 165,-- (exclusief BTW). Het uitgangspunt is dat partijen de kosten gezamenlijk betalen (bij twee partijen: ieder de helft, bij drie partijen, ieder 1/3 deel, enz.). Indien gewenst, kunnen partijen hierover ook andere afspraken maken. 

Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand / toevoeging. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand of het Juridisch Loket.  

Meer weten? Neem contact met ons op via 030-6353432

Deel deze pagina:

Vragen? Bel gerust

Advocatenkantoor Houten - Telefoonnummer 030-6353432

 

Kwaliteit en daadkracht....

Regio Utrecht - Daadkrachtige advocaten

Kwaliteit en daadkracht staan centraal in onze bedrijfsvoering. Kwaliteit, omdat wij diepgang in de materie een absolute noodzaak vinden. Daadkracht, omdat slagvaardig handelen leidt tot goede oplossingen en wij staan voor uw en onze zaak.
 Advocatenkantoor Nieuwegein Vianen Bunnik kwaliteitIn kwaliteit investeren wij al jaren. Met name op de gebieden van contractenrecht, ondernemings- en insolventierecht, milieurecht, (ruimtelijk) bestuursrecht, personen- en familierecht, personenschade en huurrecht hebben wij bijzondere expertise in huis.

Laatste nieuws

Wanneer gedraagt een werknemer zich verwijtbaar?

Een werknemer die verwijtbaar handelt, kan alléén ontslagen worden als hij wist dat het gedrag door zijn werkgever niet zou zijn toegestaan. Het moet de werknemer ‘kenbaar’ zijn dat hij iets verkeerds doet. Maar wanneer is dat dan het geval?

lees meer


JFM RSS App

last updated: 16/08/2018 08:39
  • Opzegging huur en ontruimingsbescherming bij kantoorruimte
    Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar . In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.

Van Slagmaat, Van den Brink, Van der Mark Advocaten • SBM Advocaten / Het Spoor 64 / 3994 AL Houten / telefoon 030-6353432 / info@sbmadvocaten.nl

Privacy statement en cookie policy
Klachtenreglement
Algemene voorwaarden
Disclaimer

© 2015 SBM Advocaten

design: Kjoew!

Bekijk als desktop versie.