Arbeidsrecht en Ontslagzaken

Wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit krijgt u te maken met arbeidsrecht. Het kan dan voorkomen dat u te maken krijgen met een arbeidsgeschil over:

Met name omtrent ontslagzaken zijn er veel zaken waarbij ondersteuning van een advocaat nodig is. SBM Advocaten is het advocatenkantoor uit Houten (regio Utrecht) en heeft de kennis en ervaring in huis om u als werkgever of werknemer daarbij te ondersteunen. Verder verlenen wij advies en rechtsbijstand bij:

­­­


Wijzigingen in het ontslagrecht

Het kan u bijna niet ontgaan zijn; per 1 januari en 1 juli 2015 zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoegd in het arbeidsrecht. Vragen over de gevolgen voor uw baan of onderneming? Neem gerust contact met ons op. 


(Onterecht) Ontslag op staande voet

Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen dient er een dringende reden te zijn. Welke aan de werknemer medegedeeld moet zijn. Zowel voor een werknemer als voor een werkgever heeft dit gevolgen.

Werknemer

Bent u het als werknemer niet eens met de reden van ontslag, dan kunt u een verweerschrift schrijven waarmee u het ontslag kunt aanvechten. Onze advocaten kunnen u hierbij ondersteunen.

Werkgever

Als werkgever kunt u niet zomeer een werknemer ontslaan. Zijn er bedrijfseconomische redenen of zijn er persoonlijke redenen (zoals fraude, diefstal of dronkenschap) voor het ontslag? Dit zijn allemaal zaken waar onze arbeidsrecht advocaat ( mr. ing. W.A.L.D.I. van Slagmaatmr. R. van den Brink, mr. C. van der Mark, mr. A.J. Begthel en mr. M.R. Vossen) u bij kan ondersteunen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie? Neem contact met ons op 030-6353432


Ontslagvergoeding

Wordt u ontslagen of gaat u een werknemer ontslaan? Dan kan het zijn dat de werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding. Of de werknemer hier recht op heeft en hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van verschillende factoren. Onze ontslagrecht advocaten adviseren en begeleiden zowel werknemers als werkgevers bij dergelijke trajecten.


Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden, zijn de werkgever en werknemer het eens geworden over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarmee is echter nog niet alles direct geregeld. Vooral als werkgever dient u het ontslag goed vast te leggen zodat de werknemer later niet terug kan komen met de boodschap dat hij door u werd overvallen met de boodschap en alsnog een ontslagvergoeding eist.

Meer informatie? Neem contact met ons op 030-6353432


Collectief ontslag vs Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als er een grote groep werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, kan het gaan om een collectief ontslag. Er is sprake van collectief ontslag als de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is.

Meer informatie over de wet vindt u hier:

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/ontslag/ontslagprocedureviacwi/collectiefontslagviacwi
http://ontslag-krijgen.nl/ontslag-krijgen/redenen-voor-ontslag/collectief-ontslag

Begeleiding UWV verzoek (via UWV WERKbedrijf)

Mocht u als werkgever om bedrijfseconomische redenen (bv. slechte financiële situatie, structurele werk- of omzetvermindering of technologische veranderingen) werknemers willen ontslaan dan is het raadzaam hier goede begeleiding bij te hebben. U dient namelijk een UWV verzoek in te dienen voor het ontslag van uw personeel. Wanneer het UWV hier geen toestemming voor geeft, kan dit leiden tot faillissement. SBM Advocaten weet precies hoe de aanvraag gedaan moet worden en hoe het afspiegelingsbeginsel toegepast dient te worden. Zo weet u zeker dat u zich aan alle regels houdt en dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Concurrentiebeding / Relatiebeding

Een concurrentiebeding (ook wel: non-concurrentiebeding of niet-concurrentiebeding) is een bepaling in een overeenkomst waarbij een partij zich verplicht de andere partij geen concurrentie aan te doen, noch in loondienst noch als zelfstandige. Zo'n beding komt vaak voor bij de verkoop van een onderneming, en in de arbeidscontracten van werknemers. De gedachte achter het beding is dat het niet eerlijk tegenover de werkgever zou zijn wanneer een werknemer bepaalde via het bedrijf verkregen kennis (die dus eigenlijk "van het bedrijf" is) gebruikt om tegen datzelfde bedrijf te concurreren. Hetzelfde idee geldt bij overnames: het zou oneerlijk zijn wanneer het overnemende bedrijf veel geld betaalt voor een onderneming waarna de verkoper een nieuwe concurrerende onderneming start.

SBM Advocaten adviseert werkgevers en werknemers over dit onderwerp. Als werknemer wilt u mogelijk bij de concurrent gaan werken, maar de werkgever houdt u aan het concurrentiebeding. Wij kunnen u adviseren over de beste stappen die u kunt zetten om de overgang zonder problemen te laten verlopen. Als werkgever wilt u niet dat uw werknemer zomaar bij de concurrent gaat werken of wellicht wilt u de voorwaarden van het concurrentiebeding wijzigen. Ook u adviseren we over jurische stappen of financiële claims die u bij de werknemer neer wilt leggen.

Arbeidsovereenkomsten

Wilt u wijzigingen aanbrengen in bestaande arbeidsovereenkomsten, dan zal u als werkgever zorgvuldig te werk moeten gaan. Als u dit niet doet kan het contract ongeldig worden verklaard en dat kan grote financiële gevolgen hebben. Met onze ervaring zorgen we voor de beste begeleiding en krijgt u het beste advies voor uw situatie.

Meer informatie? Neem contact met ons op 030-6353432

 

Laatste artikelen over arbeidsrecht:

Deel deze pagina:

Vragen? Bel gerust

Advocatenkantoor Houten - Telefoonnummer 030-6353432

 

Kwaliteit en daadkracht....

Regio Utrecht - Daadkrachtige advocaten

Kwaliteit en daadkracht staan centraal in onze bedrijfsvoering. Kwaliteit, omdat wij diepgang in de materie een absolute noodzaak vinden. Daadkracht, omdat slagvaardig handelen leidt tot goede oplossingen en wij staan voor uw en onze zaak.
 Advocatenkantoor Nieuwegein Vianen Bunnik kwaliteitIn kwaliteit investeren wij al jaren. Met name op de gebieden van contractenrecht, ondernemings- en insolventierecht, milieurecht, (ruimtelijk) bestuursrecht, personen- en familierecht, personenschade en huurrecht hebben wij bijzondere expertise in huis.

Laatste nieuws

Wanneer gedraagt een werknemer zich verwijtbaar?

Een werknemer die verwijtbaar handelt, kan alléén ontslagen worden als hij wist dat het gedrag door zijn werkgever niet zou zijn toegestaan. Het moet de werknemer ‘kenbaar’ zijn dat hij iets verkeerds doet. Maar wanneer is dat dan het geval?

lees meer


JFM RSS App

last updated: 16/08/2018 08:39
  • Opzegging huur en ontruimingsbescherming bij kantoorruimte
    Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar . In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.

Van Slagmaat, Van den Brink, Van der Mark Advocaten • SBM Advocaten / Het Spoor 64 / 3994 AL Houten / telefoon 030-6353432 / info@sbmadvocaten.nl

Privacy statement en cookie policy
Klachtenreglement
Algemene voorwaarden
Disclaimer

© 2015 SBM Advocaten

design: Kjoew!

Bekijk als desktop versie.